Správa nemovitostí

Nechte kompletní správu budov na nás. Naše služby zahrnují kompletní property a facility management od A do Z. Postaráme se vám o  revizní, servisní a kontrolní plány nebo kompletní rozvrh oprav a údržby.

Mějte veškeré technické, administrativní a provozní činnosti vašich budov, kanceláří, skladů či nemovitostí jednoduše pod kontrolou. Na základě interního auditu a pasportizace připravíme revizní, servisní a kontrolní plány, plán oprav a údržby a mnoho dalšího.

Svěřte nám kompletní správu revizních, servisních a kontrolních plánů. Postaráme se o zajištění zákonných požadavků, vytvoření preventivních opatření eliminujících rizika běžného provozu a přípravu a kontrolu podpůrných a bezpečnostních systémů podílejících se na chodu budov.

Čistota na pracovišti je vizitkou společnosti. Nechte odpovědnost za její udržování na profesionálním poskytovateli úklidových služeb a servisu. Zajistíme vám pravidelný denní i sezónní úklid, doplňování hygienického materiálu nebo strojový úklid veřejných ploch. Nabízíme také čištění střech, okapů a fasád. Navíc si poradíme i s odstraněním graffiti a dalších nápisů na budovách.

K dispozici máme profesionální techniku jak na odklízení a odvoz sněhu v zimních měsících, tak na sečení a závlahu trávy a stromů v létě. Stromy umíme bezpečně pokácet a následně navrhnout, naprojektovat a také zrealizovat parkové a další úpravy zelených ploch.

Safety first. Bezpečnostní ochrana je klíčovou složkou správy nemovitostí. S ohledem na to nabízíme, a zároveň i doporučujeme, provedení bezpečnostního auditu, na jehož základě pak vyhotovíme návrh a výběr vhodných zabezpečovacích systémů včetně instalace a následné správy. K dispozici dostanete mimo jiné i pult centralizované ochrany, který bude nonstop propojený s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem.

Naše další služby