Stavební činnost

S námi v zádech získáte silného partnera, který vám bude oporou ve všech činnostech od papírování přes vypracování projektu a návrhů, samotnou realizaci a technický dozor až po kolaudaci a následný provoz budovy.

Na byrokratické povinnosti a vyplňování veškeré dokumentace související se stavbou a jejím budoucím provozem máme odborníky, kteří požadavkům a rizikům projektů rozumí. Přenechte vypracování projektů a obstarání úřední dokumentace nám a uvolněte si ruce pro důležitější aktivity.

Našim klientům pomáháme také s dohledem nad stavbou při její výstavbě i následném převzetí. Zároveň  s dodavatelem řešíme veškeré reklamace a vedeme kompletní stavební a technickou dokumentaci.  Naším společným cílem je úspěšné převzetí díla s pečlivě vypracovaným předávacím protokolem se záznamem o nedodělcích, chybách a závadách.

Pro klienty při stavební činnosti i rekonstrukcích běžně zajišťujeme dodávku a dopravu stavebního materiálu, kolaudaci stavby nebo rekonstruovaného objektu i uvedení samotné stavby do provozu.

Fit-out je ideálním nástrojem pro zařízení kanceláří na míru přesně podle vašich představ. Nejdříve zjistíme vaše požadavky, přeneseme je do projektu a vytvoříme návrh, objednáme materiál a zajistíme veškeré činnosti směřující až ke kolaudaci a předání hotových prostor. Fit-out je možné realizovat od projektů nových kanceláří až po technologie výrobní haly.

Naše další služby