Optimalizace logistiky

Pod pojmem optimalizace logistiky se skrývá rozsáhlá škála nabízených služeb a možností. Většina z nich navazuje na logistický audit, který na základě nejnovějších trendů a standardů používaných lídry na trhu zmapuje skladové nebo výrobní procesy, odhalí jejich slabá místa a navrhne opatření pro jejich zlepšení.

Zlepšit a zefektivnit se dají jen ty skladové a výrobní procesy, které jsou precizně popsané. Náš detailní audit se o to postará a odhalí všechna případná slabá místa procesů. Navíc vám navrhne opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci. Cílem je zvýšení efektivity a produktivity, z čehož pak plynou finanční úspory nebo zvýšení kapacity.

Důležitým faktorem úspěšného podnikání je disponovat na skladě dostatečným množstvím produktů pro odbavení zakázek a zároveň nemít zbytečně velké skladovací kapacity. Toho docílíte např. analýzou produktů na skladě, ve které navrhujeme optimální strukturu skladových zásob, dispozici nového skladu nebo optimalizaci uspořádání aktuálního skladu.

Správně nastavená distribuční strategie, ideální počet a rozmístění skladů dokáže výrazně ovlivnit nejen efektivitu vozového parku, ale i spoustu dalších, nejen logistických činností ve firmě. Na základě analýzy umístění sídel dodavatelů, odběratelů a existujících vlastních skladů a výroben vám pomůžeme najít tzv. „centre of gravity.“ Je to ideální místo pro umístění nového skladu nebo místa výroby s ohledem na minimalizaci přepravních nákladů a času.

Spojení WMS (Warehouse Management System) a čárových kódů je ideální nástrojem pro řízení skladového hospodářství. Díky čárovým kódům budete přesně znát množství a lokaci každého produktu. Z toho plyne řada výhod – od kontroly všech operací přes dostatek informací pro vyhodnocování, plánování a zlepšování skladových procesů, sledování výkonnosti pracovníků a redukci papírových dokladů až po snížení chybovosti způsobené lidským faktorem.

Na základě předchozích zkušeností s vývojem několika e-shopů nabízíme také konzultace a poradenství zaměřená na E-commerce logistiku spojenou s provozováním e-shopu. Poradíme vám mimo jiné, jak správně nastavit fungující procesy nebo jak zefektivnit ty stávající.

Vrhnout se po hlavě do automatizace nebo robotizace se nemusí vždy vyplatit. Detailně proto posoudíme vaši konkrétní situaci a navrhneme vám, co a jak použít. Samozřejmostí je také výpočet nutných nákladů a časového horizontu návratnosti investice.

Naše další služby