Průmyslové nemovitosti

Díky více než 14letým zkušenostem v oboru máme velký přehled o průmyslových nemovitostech, skladech, halách, logistických centrech, výrobních prostorech i volných pozemcích. 

Naší velkou konkurenční výhodou je specializace nejenom na moderní prostory, ale na ucelenou nabídku brownfieldů a starších nemovitostí. 

Ať už jste majitel hledající nájemce, nebo klient shánějící nové prostory, rádi vám s pronájmem pomůžeme. Můžete očekávat maximální péči, profesionalitu a vysokou odbornost s cílem minimalizovat náklady. S ohledem na maximální efektivnost za vás vyřešíme i pronájem nevyužité kapacity skladu, haly, logistického centra nebo výrobních prostor.

Na základě vašich požadavků a znalosti trhu vyhledáme vhodné nemovitosti splňující veškerá zadaná kritéria. Do výsledného přehledu je doplníme o možnosti výstavby na míru a vše vzájemně do posledního detailu porovnáme. Na základě této analýzy vám pak doporučíme vhodnou variantu s ohledem na lokalitu, dostupnost pracovní síly, načasování a finanční náklady.

Za rozsáhlou nabídku průmyslových nemovitostí vděčíme dlouholetým zkušenostem a detailní znalosti trhu. Dostaneme se díky tomu i k neveřejným nabídkám, známe připravované a budoucí projekty, cenové hladiny, dostupnost pracovní síly v regionech i možnosti, jak využít pobídek ze strany státu.

Hra s čísly a smluvními dokumenty. Porovnáme jednotlivé nabídky a rozebereme je do detailu. Posoudíme finanční i nefinanční aspekty nabídek a pomůžeme vám s vyjednáváním smluvních dokumentů. Pomůžeme odhalit i zdánlivě nedůležité body ve smlouvách mající vliv na praktický provoz průmyslových nemovitostí.

Jako podklad pro vaše rozhodování a plánování dalších strategických kroků nabízíme provedení cílených studií a konzultací. Díky studii proveditelnosti záměru dokážeme např. pomoct posoudit zda a za jakých podmínek se vám vyplatí investovat do průmyslové nemovitosti. Umíme popsat poptávku, možnou konkurenci, cenové hladiny, standardní délky smluv, navrhnout ideální dispozice nemovitosti a mnoho dalšího.

Zastupujeme firmy s končící nájemní smlouvou jejichž cílem je optimalizace nákladů na pronájem a provoz využívaných prostor. Postupně provedeme průzkum trhu, posoudíme možnosti s ohledem na preference a zahájíme vyjednávání. Tato služba vás nebude stát ani korunu navíc. Naše odměna je totiž počítána až z reálně dosažených úspor.

Naše další služby