Průmyslové nemovitosti

Díky více než 14letým zkušenostem v oboru máme velký přehled o průmyslových nemovitostech, skladech, halách, logistických centrech, výrobních prostorech i volných pozemcích. 

Naší velkou konkurenční výhodou je specializace nejenom na moderní prostory, ale na ucelenou nabídku brownfieldů a starších nemovitostí. 

Ať už jste majitel hledající nájemce nebo klient shánějící nové prostory, rádi vám s pronájmem pomůžeme. Můžete očekávat maximální péči, profesionalitu a vysokou odbornost s cílem minimalizovat náklady. S ohledem na maximální efektivitu za vás vyřešíme i pronájem nevyužité kapacity skladu, haly, logistického centra nebo výrobních prostor.

Na základě vašich požadavků a znalosti trhu vyhledáme vhodné nemovitosti splňující veškerá zadaná kritéria. Do výsledného přehledu je doplníme o možnosti výstavby na míru a vše vzájemně do posledního detailu porovnáme. Na základě této analýzy vám pak doporučíme vhodnou variantu s ohledem na lokalitu, dostupnost pracovní síly, načasování a finanční náklady.

Za rozsáhlou nabídku průmyslových nemovitostí vděčíme dlouholetým zkušenostem a detailní znalosti trhu. Dostaneme se díky tomu i k neveřejným nabídkám, známe připravované a budoucí projekty, cenové hladiny, dostupnost pracovní síly v regionech i možnosti, jak využít pobídek ze strany státu.

Hra s čísly a smluvními dokumenty. Porovnáme jednotlivé nabídky a rozebereme je do detailu. Posoudíme finanční i nefinanční aspekty nabídek a pomůžeme vám s vyjednáváním smluvních dokumentů. Pomůžeme odhalit i zdánlivě nedůležité body ve smlouvách mající vliv na praktický provoz průmyslových nemovitostí.

Jako podklad pro vaše rozhodování a plánování dalších strategických kroků nabízíme provedení cílených studií a konzultací. Díky studii proveditelnosti záměru dokážeme např. pomoct posoudit zda a za jakých podmínek se vám vyplatí investovat do průmyslové nemovitosti. Umíme popsat poptávku, možnou konkurenci, cenové hladiny, standardní délky smluv, navrhnout ideální dispozice nemovitosti a mnoho dalšího.

Zastupujeme firmy s končící nájemní smlouvou a cílem optimalizovat náklady na pronájem a provoz využívaných prostor. Postupně provedeme průzkum trhu, posoudíme možnosti s ohledem na preference a zahájíme vyjednávání. Tato služba vás nebude stát ani korunu navíc. Naše odměna je totiž počítána až z reálně dosažených úspor.

Kancelářské nemovitosti

Zprostředkujeme vám moderní a reprezentativní prostory pro vaše kanceláře. Zaměřujeme se také na využití brownfieldů, což nám otevírá možnost nabídnout vám opravdu exkluzivní prostory.

Pronajměte si kanceláře, které vyzdvihnou charakter vaší firmy a dodají jí punc profesionality. Ať už jste developer hledající nájemce nebo firma shánějící nové prostory, můžete od nás očekávat maximální péči a profesionalitu.

Na základě vašich představ a znalosti trhu vyhledáme vhodné nemovitosti splňující veškerá zadaná kritéria. Připravíme vám přehled možností a vše vzájemně do posledního detailu porovnáme. Na základě této analýzy vám pak doporučíme vhodnou variantu s ohledem na lokalitu, načasování a finanční náklady.

Díky dlouholetým zkušenostem a detailní znalosti trhu se dostaneme i k neveřejným nabídkám, známe připravované a budoucí projekty, cenové a  obchodní podmínky, jako i výhody a nevýhody jednotlivých variant. Výsledný průzkum trhu vám usnadní rozhodování o další strategii.

Hra s čísly a smluvními dokumenty. Porovnáme jednotlivé nabídky a rozebereme je do detailu. Posoudíme finanční i nefinanční aspekty nabídek a pomůžeme vám s vyjednáváním smluvních dokumentů. Pomůžeme odhalit i zdánlivě nedůležité body ve smlouvách mající vliv na praktický provoz kanceláří.

Jako podklad pro vaše rozhodování a plánování dalších strategických kroků nabízíme provedení cílených studií a konzultací. Umíme popsat poptávku, možnou konkurenci, cenové hladiny, standardní délky smluv, navrhnout ideální dispozice kanceláří a mnoho dalšího.

Zastupujeme firmy s končící nájemní smlouvou jejichž cílem je optimalizace nákladů na pronájem a provoz využívaných prostor. Postupně provedeme průzkum trhu, posoudíme možnosti s ohledem na preference a zahájíme vyjednávání. Tato služba vás nebude stát ani korunu navíc. Naše odměna je totiž počítána až z reálně dosažených úspor.

Logistické služby

I malé změny mohou přinést velké výsledky. Úspěch tkví v detailech, které mohou přinést tolik potřebnou konkurenční výhodu, spokojenost zákazníků, finanční úsporu i efektivnější využití existujících kapacit. Nepřešlapujte na místě a posuňte s námi vaši logistiku na vyšší úroveň.

Základem logistických studií je provedení detailního auditu. Ten odhalí případná slabá místa procesů a pomůže nám navrhnout opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci. Na audit pak mohou navazovat další dílčí činnosti od optimalizace a řízení zásob přes distribuční strategii, implementaci WMS a čárových kódů, strategie rozvoje e-commerce až po automatizaci a robotizaci.

Hledáte-li místo, kde můžete složit zboží nebo palety na přechodnou dobu, nabízíme vám dostupné sklady našich partnerů. A to včetně krátkodobého a flexibilního uskladnění nebo potřebných doprovodných logistických služeb.

Snížení nákladů jde dosáhnout také outsourcingem skladu. Přes naše partnery poskytujeme komplexní zajištění skladové logistiky. Postaráme se o veškerou manipulaci se zbožím, naskladnění i vyskladnění, řízení skladových zásob, distribuci i komunikaci s dodavateli. Skladům rozumíme, využijte toho ve svůj prospěch.

Prodej a investice

Propojíme pro vás svět nabídky a poptávky. Ať už nemovitost prodáváte nebo kupujete, poskytneme vám profesionální poradenství založené na zkušenostech a prokazatelně dosažených výsledcích. Díky detailní znalosti trhu a velkému množství partnerů a klientů vás úspěšně provedeme celým procesem nákupu nebo prodeje až k nejvýhodnější nabídce, kupní smlouvě a převzetí nemovitosti.

Přes tuzemské i zahraniční kontakty maximalizujeme portfolio potenciálních zájemců a s preferovanými vám pak pomůžeme zahájit jednání. Od zvolení správné prodejní strategie až po podpis kupní smlouvy budete mít v zádech zkušeného silného partnera, se kterým na své nemovitosti vyděláte.

Pravidelně vyhodnocujeme aktuální situaci na trhu a aktualizujeme nabídku nemovitostí.

S důrazem na splnění požadavků klienta provedeme analýzu trhu a detailní srovnání vhodných nemovitostí. Na základě této analýzy vám doporučíme nejlepší variantu s ohledem na lokalitu, dostupnost pracovní síly, načasování a finanční náklady.

Našim klientům poskytujeme pravidelné konzultace a komplexní zastupování napříč celým procesem prodeje. Rozebereme do detailu jednotlivé nabídky, posoudíme jejich finanční i nefinanční aspekty a vyhodnotíme, zda a za jakých podmínek se transakce vyplatí uskutečnit. Samozřejmostí je i pomoc s vyjednáváním a realizací smluvních dokumentů.

Předejděte problémům pečlivou analýzou. Nabízíme důsledné a důkladné prověření nemovitosti zejména po právní a technické stránce. Vyhotovíme podrobnou individuální analýzu stavu nemovitosti s cílem identifikovat a předejít veškerým možným rizikům.

Pomocí studie proveditelnosti lze posoudit, zda a za jakých podmínek se investiční záměr vyplatí, jaká je jeho proveditelnost, výnosnost a případná rizika. S ohledem na konkrétní investiční záměr umíme popsat poptávku, možnou konkurenci, cenové hladiny, standardní délky smluv, navrhnout ideální dispozice nemovitosti a mnoho dalšího.

Optimalizace logistiky

Pod pojmem optimalizace logistiky se skrývá rozsáhlá škála nabízených služeb a možností. Většina z nich navazuje na logistický audit, který na základě nejnovějších trendů a standardů používaných lídry na trhu zmapuje skladové nebo výrobní procesy, odhalí jejich slabá místa a navrhne opatření pro jejich zlepšení.

Zlepšit a zefektivnit se dají jen ty skladové a výrobní procesy, které jsou precizně popsané. Náš detailní audit se o to postará a odhalí všechna případná slabá místa procesů. Navíc vám navrhne opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci. Cílem je zvýšení efektivity a produktivity, z čehož pak plynou finanční úspory nebo zvýšení kapacity.

Důležitým faktorem úspěšného podnikání je disponovat na skladě dostatečným množstvím produktů pro odbavení zakázek a zároveň nemít zbytečně velké skladovací kapacity. Toho docílíte např. analýzou produktů na skladě, ve které navrhujeme optimální strukturu skladových zásob, dispozici nového skladu nebo optimalizaci uspořádání aktuálního skladu.

Správně nastavená distribuční strategie, ideální počet a rozmístění skladů dokáže výrazně ovlivnit nejen efektivitu vozového parku, ale i spoustu dalších, nejen logistických činností ve firmě. Na základě analýzy umístění sídel dodavatelů, odběratelů a existujících vlastních skladů a výroben vám pomůžeme najít tzv.“centre of gravity.“ Je to ideální místo pro umístění nového skladu nebo místa výroby s ohledem na minimalizaci přepravních nákladů a času.

Spojení WMS (Warehouse Management System) a čárových kódů je ideální nástrojem pro řízení skladového hospodářství. Díky čárovým kódům budete přesně znát množství a lokaci každého produktu. Z toho plyne řada výhod – od kontroly všech operací přes dostatek informací pro vyhodnocování, plánování a zlepšování skladových procesů, sledování výkonnosti pracovníků a redukci papírových dokladů až po snížení chybovosti způsobené lidským faktorem.

Na základě předchozích zkušeností s vývojem několika e-shopů nabízíme také konzultace a poradenství zaměřené na e-commerce logistiku spojenou s provozováním e-shopu. Poradíme vám mimo jiné, jak správně nastavit fungující procesy nebo jak zefektivnit ty stávající.

Vrhnout se po hlavě do automatizace nebo robotizace se nemusí vždy vyplatit. Detailně proto posoudíme vaši konkrétní situaci a navrhneme vám, co a jak použít. Samozřejmostí je také výpočet nutných nákladů a časového horizontu návratnosti investice.

Správa nemovitostí

Nechte kompletní správu budov na nás. Naše služby zahrnují kompletní property a facility management od A do Z. Postaráme se vám o  revizní, servisní a kontrolní plány nebo kompletní rozvrh oprav a údržby.

Mějte veškeré technické, administrativní a provozní činnosti vašich budov, kanceláří, skladů či nemovitostí jednoduše pod kontrolou. Na základě interního auditu a pasportizace připravíme revizní, servisní a kontrolní plány, plán oprav a údržby a mnoho dalšího.

Svěřte nám kompletní správu revizních, servisních a kontrolních plánů. Postaráme se o zajištění zákonných požadavků, vytvoření preventivních opatření eliminujících rizika běžného provozu či přípravu a kontrolu podpůrných a bezpečnostních systémů podílejících se na chodu budov.

Čistota na pracovišti je vizitkou společnosti. Nechte odpovědnost za její udržování na profesionálním poskytovateli úklidových služeb a servisu. Zajistíme vám pravidelný denní i sezónní úklid, doplňování hygienického materiálu nebo strojový úklid veřejných ploch. Nabízíme také čištění střech, okapů a fasád. Navíc si poradíme i s odstraněním graffiti a dalších nápisů na budovách.

K dispozici máme profesionální techniku jak na odklízení a odvoz sněhu v zimních měsících, tak na sečení a závlahu trávy a stromů v létě. Stromy umíme bezpečně pokácet a následně navrhnout, naprojektovat a také zrealizovat parkové a další úpravy zelených ploch.

Safety first. Bezpečnostní ochrana je klíčovou složkou správy nemovitostí. S ohledem na ní nabízíme a zároveň i doporučujeme, provedení bezpečnostního auditu, na jehož základě pak vyhotovíme návrh a výběr vhodných zabezpečovacích systémů včetně instalace a následné správy. K dispozici dostanete mimo jiné i pult centralizované ochrany, který bude nonstop propojený s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem.

Stěhování

Minimalizujte s námi dopady stěhování na provoz vaší firmy. Vytvoříme detailní stěhovací plán, zmapujeme původní i nové prostory, když bude potřeba domluvíme subdodavatele a zajistíme hladký průběh celého stěhování.

Proces stěhování popíšeme v kompletním projektu a detailním plánu stěhování. Na míru vytvoříme analýzu rizik a návrh opatření pro bezpečné zacházení s majetkem. Klademe důraz také na důmyslné rozmístění nábytku a praktické rozložení kanceláří tak, abyste se v novém prostředí cítili dobře, vaše práce byla efektivní a měli to blízko ke kávovaru.

Za dodržení stěhovacího plánu přestěhujeme jednu kancelář i celou firmu a výrobu. Pro vedlejší činnosti si zajistíme subdodavatele a při samotném stěhování je budeme v součinnosti s vámi koordinovat a kontrolovat. Dohlédneme také na kompletní vyklizení a úklid původního prostoru a postaráme se o bezproblémové předání starých i nových prostor.

Mít ve věcech pořádek je základ a ve velkých skladech to platí dvojnásob. S ohledem na to nabízíme přístup do služeb online skladové aplikace, ve které máte možnost všechny věci pohodlně evidovat. Navíc za vás všechny položky označíme a do aplikace také automaticky nahrajeme. Osoby s nastaveným oprávněním pak mohou položky procházet a objednávat kamkoliv bude třeba.

Všechny zmíněné činnosti navíc dokážeme pokrýt vozovým parkem a nabídnout vám tak kompletní služby pro úspěšné zvládnutí celého stěhování.

Stavební činnost

S námi získáte partnera, který vám bude oporou ve všech činnostech od papírování přes vypracování projektu a návrhů, samotnou realizaci a technický dozor až po kolaudaci a následný provoz budovy.

Na byrokratické povinnosti a vyplňování veškeré dokumentace související se stavbou a jejím budoucím provozem máme odborníky, kteří požadavkům a rizikům projektů rozumí. Přenechte vypracování projektů a obstarání úřední dokumentace nám a uvolněte si ruce pro důležitější aktivity.

Našim klientům pomáháme také s dohledem nad projektem při jeho výstavbě i následném převzetí. Zároveň s dodavatelem řešíme veškeré reklamace a vedeme kompletní stavební a technickou dokumentaci.  Naším společným cílem je úspěšné převzetí díla s pečlivě vypracovaným předávacím protokolem se záznamem o nedodělcích, chybách a závadách.

Pro klienty při stavební činnosti i rekonstrukcích běžně zajišťujeme dodávku a dopravu stavebního materiálu, kolaudaci stavby nebo rekonstruovaného objektu i uvedení samotné stavby do provozu.

Fit-out je ideálním nástrojem pro zařízení kanceláří na míru přesně podle vašich představ. Nejdříve zjistíme vaše požadavky, přeneseme je do projektu a vytvoříme návrh, objednáme materiál a zajistíme veškeré činnosti směřující až ke kolaudaci a předání hotových prostor. Fit-out je možné realizovat od projektů nových kanceláří až po technologie výrobní haly.